Julkaisut

kun_joka_makaroniin_pitaa_mahtua_poytatavat

”Kun joka makaroniin pitää mahtua pöytätavat” – Hetkiä ja tarinoita huostaanotettujen lasten vanhempien elämästä
Toimittanut Kristina Svensson.

Tässä ainutlaatuisessa kokemusjulkaisussa lapsensa huostaanoton kokeneet vanhemmat saavat äänensä kuuluviin. Julkaisussa he kertovat omista kokemuksistaan rohkeasti ja avoimesti esseiden, ajatelmien, runojen, kuvien ja maalausten muodossa.

79 s. Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto sekä Sininauhaliitto.

HINTA 10 €, koulutetuille VOIKUKKIA-ohjaajille 6€  (toimituskulut lisätään painon mukaan)

TILAA

satulaiva

Satulaivan matkassa – sadut lapsen apuna vanhempien erotessa Hilkka Ylönen (toim.), Kuvitus Antti Valta, Graafinen suunnittelu ja ulkoasu Tanja Holmberg.

Kirjan tarkoituksena on käsitellä satujen avulla vanhempien eroa. Satujen aiheet liittyvät erilaisiin tunteisiin, joita lapsessa saattaa herätä vanhempien erotessa. Kirjassa on satuihin liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä, joiden kautta voidaan peilata satujen herättämiä mielikuvia lapsen omiin tuntemuksiin. Kirja soveltuu lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, vanhemmille ja muille aikuisille, jotka elävät yhdessä lapsen kanssa perheen erotilannetta. Satulaivan matkassa aikuinen ja lapsi voivat yhdessä luoda aivan oman näköisen matkan erosta selviytymiseen.
Kovakantinen, 152 s.

HINTA 29 €, jäsenhinta 25 € (toimituskulut lisätään painon mukaan)

TILAA

millakirja

Millan isä ja äiti eroavat
– miten lasta voi auttaa vanhempien erotessa
Sirkku Niemelä ja Aino Kääriäinen

Kirjassa keskitytään lasten huomioimiseen ja tukemiseen vanhempien erotessa. Kirjan tarkoituksena on lisätä ymmärrystä erosta ja sen vaikutuksista lapsiin.

Tavoitteena on, että kirja auttaa vanhempia tukemaan ja huomioimaan lastensa tarpeita erotilanteessa. Kirja on tarkoitettu kaikille, joita ero koskettaa omakohtaisesti, lähipiirissä tai ammatillisesti.

HINTA 19€/ JÄSENHINTA 15€

TILAA

kortit

Vertaiskortit vanhempien eron käsittelyyn

Vertaiskortteihin on koottu lasten ajatuksia vanhempien eroon liittyen. Vertaiskortit sopivat niin vanhemmille kuin ammattilaisille lapsen kanssa erotilanteesta puhumiseen.

Sisältää 50 erilaista korttia, joissa jokaisessa lapsen ajatuksia liittyen eroon sekä ohjeet korttien käyttöön.

Jäsenhinta 20€
Hinta 25€

TILAA

 

sydan1

 

Lasten erovertaisryhmien ohjaajanopas

Sisältää tietoa ja menetelmiä lastenryhmien ohjaamiseen.

Lasten erovertaisryhmä soveltuu erityisesti alakouluikäisille lapsille (soveltuvin osin myös nuorille), joilla on valmiudet osallistua ryhmätoimintaan. Ryhmä ei ole terapiaa vaan ammattilaisen ohjaamaan vertaistoimintaa. Lasten eroryhmä on yksi mahdollisuus lapselle käsitellä vanhempien eroa.

Mahdollisuus ostaa itsetulostettava PDF 15€

tai painettu versio 25€

Valmistuu toukokuussa 2017

ENNAKKOTILAA

 

Voikukkia-ohjaajan_opas

Ohjaajan opas. VOIKUKKIA-vertaistukiryhmät – Opas sijoitettujen lasten vanhempien vertaistukiryhmien perustamiseen ja ohjaamiseen Sanna Kivinen, Hanna Hägglund, Pia Söderholm, Virpi Kujala

Tämä vanhempien vertaistukiryhmätoiminnan opas antaa ryhmätoiminnan toteuttamiseen tarvittavat perustiedot. Tuen merkityksen ja tutkimuksellisen taustatiedon ohella opas sisältää konkreettisia ohjeita vertaistukiryhmän valmisteluun sekä ryhmäkertojen suunnitteluun ja toteutukseen. Opas on tarkoitettu sijoitettujen tai huostaanotettujen lasten vanhempien kanssa työstenteleville ja ryhmätoimintaan koulutuksen saaneille ammattilaisille sekä vertaisohjaajille. Opasta voi käyttää sovelletusti myös yksilötyöskentelyssä.

102 s., VOIKUKKIA-verkostohahke. Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto sekä Sininauhaliitto.

HINTA: 10 € (toimituskulut lisätään painon mukaan)

TILAA

63

Ryhmän perustaminen huostaanotettujen lasten vanhemmille Sanna Kivinen
Opas sisältää perustietoja ryhmän suunnitteluvaiheesta ja markkinoinnista aina palautteen keräämiseen asti. Oppaan lopussa on liiteosio, johon on kerätty esimerkkejä mm. ryhmäläisten alkuhaastatteluista sekä ryhmäläisille suunnatusta tiedotteesta. 43 s.

LATAA

vetskarisalkkuVetskari -työvälineet on kehitetty vanhempien eron kokeneiden nuorten kanssa työskentelyyn. Yhdessä nuorten kanssa kehitetty ja testattu paketti toimii monikäyttöisesti eroon ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

SISÄLTÄÄ:
1. Vetskari -peli: Noppakortit (72kpl) ja tehtäväkortit (18kpl) sekä pelilauta, nopat ja nappulat.
2. Tunne -kortit (70kpl)
3. Väri-kortit (32kpl)
4. Tarina-kortit  (36kpl)
5. Tietoa vai tarua-kortit (36kpl)

Vetskari-salkku: Jäsenhinta 125€ + toimituskulut (12€) / Ei jäsen 150€ + toimituskulut (12€)

      TILAA

233

Nuoren tukeminen vanhempien erotilanteessa – opas ammattilaisille – vinkkejä ryhmämuotoisesta tukemisesta. Annina Nivala & Teea Tonttila

Opas sisältää nuorten kokemuksia vanhempien erosta, tietoa ryhmän suunnittelusta ja sen ohjauksesta. Lisäksi oppaassa on menetelmäosio, johon on koottu Vetskari-projektin aikana tuotettuja erilaisia ryhmänohjausmenetelmiä sekä työvälineitä. Opas soveltuu kaikille aikuisille, jotka kohtaavat työssään vanhempiensa eron kokeneita nuoria tai ohjaavat nuorten ryhmiä. 51 s.

 HINTA  5€
(sis.toimituskulut)

TILAA

234

Kun elämä on revennyt – opas nuorelle vanhempien erotilanteessa Annina Nivala & Teea Tonttila

Opas sisältää nuorten kokemuksia ja ajatuksia vanhempien erosta ja siihen liittyvistä tunteista. Näitä on kerätty Vetskari-projektin aikana mm. kirjoituskilpailusta, koulukäynneillä sekä ryhmätoiminnassa. Tavoitteena on, että nuori tunnistaa millaiset vaiheet ja tunteet ovat eroon ja sen jälkeisiin muutoksiin kuuluvia ja milloin on hyvä hakea ulkopuolista tukea. Oppaaseen on koostettu vinkkejä, joiden avulla nuori voi käsitellä vanhempien eroa ja jotka voivat auttaa häntä siinä eteenpäin. Opas soveltuu kaikille nuorille, jotka ovat jossain elämänsä vaiheessa kokeneet vanhempiensa eron, pohtivat suhteitaan vanhempiinsa tai muihin perheenjäseniin. 27 s.

HINTA 1,50€(sis.toimituskulut)

 

TILAA

kansi_nuorten_tukeminen_vanh_erotessa_2

Nuoren tukeminen vanhempien erotessa – tutkimusnäkökulmia ja hyviä käytäntöjä Sinikka Aapola-Kari, Annina Nivala & Teea Tonttila (toim.)

Artikkelikokoelma käsittelee vanhempien eron kokeneiden nuorten tukemista monista näkökulmista. Teokseen on koottu toisaalta tutkimuksia nuorten asemasta vanhempien erotilanteessa ja eroperheiden palvelujärjestelmästä, toisaalta eroperheiden ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kuvauksia erilaisista hyvistä käytännöistä, joita on kehitetty nuorten ja heidän vanhempiensa tukemiseksi. Vastaavaa nuorten eroauttamista käsittelevää teosta ei ole Suomessa aiemmin julkaistu. Se soveltuu muun muassa perhetyötä tekeville, lasten ja nuorten kanssa työskenteleville, vanhemmille ja muille eroperheiden tukemisesta kiinnostuneille. 138 s.

HINTA 10 € (toimituskulut lisätään painon mukaan)

TILAA

tunnekortti

TUNNE -KORTIT

Nuorten kanssa työskentelyyn.

Tunnekortteja voit hyödyntää monella eri tavalla, esimerkiksi tutustumisen yhteydessä, kuvaamaan tunnetiloja, omaa itseä, suhdetta perheenjäseniin ym. 

Kortteja on 69 kpl/pakkaus. Huom! Kortit eivät ole suojakotelossa.

HINTA: 15€/paketti

TILAA

tarinakortti

TARINA -KORTIT 

Tarina-kortit pitävät sisällään nuorten omakohtaisia tarinoita vanhempiensa erosta. Tarina-kortteja voi käyttää eri tavoin; esimerkiksi nuoria voi pyytää lukemaan kortteja koulutunnilla ja aiheesta voidaan keskustella yhdessä luokan kesken.  

Kortteja on 35 kpl/pakkaus. Huom! Kortit eivät ole suojakotelossa. 

HINTA: 15€/paketti

TILAA

värikortti

VÄRI -KORTIT 

Värikortit sopivat hyvin esimerkiksi kuvaamaan jotain tunnetilaa tai tilannetta. Kortit soveltuvat esimerkiksi ryhmän aloitukseen, niiden avulla voidaan kysyä tulotunnelmia. 

Kortteja on 36 kpl/pakkaus. Huom! Kortit eivät ole suojakotelossa. 

HINTA: 15€/paketti 

TILAA

tietoavaitaruakortti

TIETOA VAI TARUA -KORTIT 

Kortteihin on koostettu pieniä tietoiskuja nuorten oikeuksista, tutkitusta tiedosta eroon liittyen tai eroon liittyvistä tunteista, jne. Kortteja voidaan käyttää esimerkiksi koululuokassa tai ryhmässä, ja ne soveltuvat hyvin vaikkapa keskustelunaloitukseen. 

Kortteja on 36 kpl/pakkaus. Huom! Kortit eivät ole suojakotelossa.

 

HINTA: 15€/paketti

TILAA

 

 

 

Toimitusehdot

Kirjojen tilauslomake
TILAAJAN TIEDOT
(Jos on eri kuin toimitusosoite, lisätään laskutuslisä 5€)
Liity jäseneksi tästä.

TUOTTEET

Sending