Kapene -päivien ohjelma

Päivien ohjelma

30.10.2018

9.30 – 10.45 Ilmoittautuminen + aamukahvi

10.45 – 11.00 Tervetulosanat

11.00 – 12.30 ”Nuoret perheet haluavat apua heti ja tiivistetysti. Mitä matalampi kynnys palvelussa, sitä enemmän tarvitaan erityisosaamista”. Tutkimus kasvatus- ja perheneuvolasta sekä asiantuntijuuden olemuksesta. YTT Sirkka Alho

Asiantuntijapaneeli aiheesta

12.30 – 13.30 Lounas

13.30 – 14.15 Kasvatus- ja perheneuvonta – työn sisältöjen, työtehtävien, tavoitteiden ja työmenetelmien määrittely
Tampereen perheneuvolan johtaja Sirkku Rahikkala ja palvelupäällikkö Virve Hongisto Jyväskylän psykososiaaliset palvelut

14.15 – 15.00 Lapsenhuoltolain uudistus – muutamia poimintoja
Käräjätuomari Topi Kilpeläinen, Keski-Suomen käräjäoikeus

15.00 – 15.30 Iltapäiväkahvi

15.30 – 17.00 Pelikasvatuksen perusteet

Lasten ja nuorten pelaaminen on monipuolinen ilmiö, eikä vanhemmilla ole aina riittävää tietotaitoa aiheen käsittelyyn. Puheenvuorossa käsitellään pelaamista niin myönteisten asioiden kuin haittariskin näkökulmista, ja annetaan käytännön ohjeita pelaamisen käsittelyyn.
Pelitutkija Mikko Meriläinen, Tampereen yliopisto

14.15-17 Kasvatus- ja perheneuvoloiden johtajien verkostotapaaminen

Verkostotapaamisessa pääset tapaamaan kasvatus- ja perheneuvonnasta vastaavia johtajia, kuulemaan mitä muualle maahan kuuluu ja keskustelemaan siitä mitä THL:n selvityksen jälkeen. Mietitään jälleen kerran mitkä asiat ovat juuri nyt pinnalla ja mietityttävät ja mitä voimme yhdessä tehdä.

31.10.2018

9.00 – 10.00 Surevan kohtaaminen
Surevan kohtaaminen – hankkeen projektipäällikkö Anne Viitala ja mahd. kokemusasiantuntija

10.00-10.45 Kysy suoraan – lähisuhdeväkivallan puheeksiottaminen pariterapiassa. Kokemuksia puheeksiottamisesta ja eriytetyn yksilötyön ja pariterapian yhdistelmästä Jyväskylän Perheasiainkeskuksessa.
Pekka Puukko perheneuvoja, pari- ja perheterapeutti (ET) Jyväskylän seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskus

10.45-11.00 tauko

11.00-11.45 Nepsy-tukityö
Nepsy-valmentaja Sami Keto, Perheneuvola, Tampereen kaupunki

11.45 – 12.45 Lounas

12.45 – 14.45 Työpajat 1,5t
•Osallisuus ja vertaisuus lasten ja nuorten eroauttamisessa. Kasper ry
•Vertaistukiryhmä sijoitettujen lasten kotiin jääville sisaruksille – Rauman mallin esittely ja kokemukset. Sosiaaliohjaajat Sari Loven, Anu Nyfors, Rauman kaupunki perhetukikeskus
•Mitä on perheiden osallisuus perheneuvolatyössä?
•Moka-työpaja

14.45-15 Loppusanat