Lapsen tukeminen vanhempien erotessa

iStock_000053058030_Large

Eroamisen tavalla ja sillä, miten asiasta puhutaan perheenjäsenten kesken  on vaikutusta siihen, miten erosta selvitään. Eron vaiheet koetaan perheenjäsenten kesken usein eri-aikaisesti, mikä haastaa vanhemmat kuulemaan lastensa tarpeita vielä vuosienkin jälkeen erosta. 
 
Perheen lapset ja nuoret saavat tiedon erosta usein vasta silloin, kun päätös eroamisesta on jo tehty. Tällä varmasti halutaan osittain suojella lapsia epämääräiseltä tiedolta tai aihe voi olla vaikea ottaa puheeksi. Vanhemmilla – tai ainakin toisella heistä – on kuitenkin ollut jo asia vireillä kauan ennen eropäätöstä. Aikuiset saavat useimmiten enemmän aikaa asian sulatteluun kuin lapset ja nuoret. Vaikka eroprosessi on välittynyt perheen jälkikasvun korviin, voi tieto erosta aiheuttaa shokin, ja lapsen tai nuoren on vaikea uskoa sitä mitä hänelle on kerrottu.Mikäli riidat alkavat/jatkuvat eron jälkeen ja vanhemmille tulee liian nopeasti uusia seurustelukumppeneita,tilannesattaa olla lapsille sietämätön. 
 
Uuden tilanteen edessä nuoren tunteet voivat myllertää laidasta laitaan, eikä hän aina oikein itsekään tiedä miltä tuntuu. Voi olla, ettei nuori ensin osoita minkäänlaista reaktiota tai voi olla, että tunteet ailahtelevat alusta asti. Ja juuri kun tilanne näyttää rauhoittuneen, voikin nuori taas olla tunnemyrskyn vallassa. Tämä on kaikki aivan normaalia. Lapset ja nuoret tarvitsevat aikaa soputuakseen uuteen elämään ja luottaakseen siihen, että molemmat vanhemmat säilyvät heidän elämässään edelleen eron jälkeenkin.Joskus ero mahdollistaa sen, että molemmat vanhemmat pystyvät luomaan omanlaisen suhteen lapsiinsa ja lapset vastaavasti vanhempiinsa. 
 
Vanhempien eron aiheuttamat tunnemyllerrykset eivät mene itsestään ohi. Oireilua saattaa ilmetä vielä vuosienkin päästä, mikäli eroa ei ole työstetty. Eron läpikäymistä voidaan helpottaa tunteita tunnistamalla ja nimeämällä. On myös tärkeää antaa lapsille ja nuorille riittävästi aikaa sulatella asiaa, osoittaa tunteitaan ja esittää kysymyksiä vanhemmilleen. 
 
Mikäli vanhempana koet, ettet pysty syystä tai toisesta ottamaan asioita puheeksi murrosikäisesi kanssa, kannattaa pohtia, mikä tai kuka olisi sellainen taho, jolle nuori voisi neutraalisti puhua. Nuori ei välttämättä puhu omille vanhemmilleen, koska haluaa olla lojaali molemmille osapuolille ja ajattelee, että hänen tuntemuksensa saattavat loukata toista vanhempaa. Usein nuoret myös haluavat välttää vanhempiensa lusäkuormittamista omilla huolillaan. 
 
Aikuisen tehtävä on kuitenkin ottaa kiperäkin asia puheeksi. Kaikkeen ei ole aikuisillakaan vastauksia ja tilanne saattaa hämmentää kaikkia, mutta nuorelle on tärkeää, että hänen tunteensa huomioidaan ja otetaan vastaan. Ero koskettaa jokaista perheenjäsentä ja jokaisella tulisi olla mahdollisuus ikätasoiseen ja puolueettomaan keskusteluun. 

Jokainen vanhempi on aina huolissaan ja hämillään  omasta lapsestaan, varsinkin jos kokee omilla teoillansa aiheuttaneensa tälle vaikeuksia. Joitakin asioista täytty silti pystyä sanoittamaan lapsille, etteivät he muodostaisi asioista omia , ehkä virheelisiä käsityksiä. 
 
Kerro lapselle: 
– Miksi eroatte? Ilman kenenkään syyttelyä tai mustamaalaamista, hänen ikätasonsa mukaisesti. 
Ero ei ole lapsen syytä vaan aikuisten keskinäinen päätös
Mitä tapahtuu eron jälkeen? Mikä muuttuu, mikä pysyy samanlaisena? Pysy konkreettisissa asioissa, kuten lapsen tavarat, harrastukset, sukulaiset, ystävät.
Kuka muuttaa ja minne? Millaisia ajatuksia tai toiveita lapsilla näistä asioista on? Tietävätkö he, mitä muutokset pitävät sisällään? 
Osallista lasta ikätasoisesti mahdollisimman paljon päätöksissä ja muutoksissa. Näin hän saa tunteen, että asiat eivät vain tapahdu hänen selkänsä takana ja että hänen   mielipiteellään on merkitystä 

 

Lasten eroryhmiä järjestetään Helsingissä säännöllisesti

  • 712-vuotiaille
  • Vanhempien erosta on kulunut riittävästi aikaa (mielellään vähintään puoli vuotta)
  • Lapsella on selvästi kaksi eri kotia
  • Sisarukset ovat useimmiten eri ryhmissä
  • Välipala ja/tai lounas tarjotaan osallistujille
  • Ryhmään kuuluu vanhempien alku- ja lopputapaamiset
  • Maksuton

Syksyn 2017 ryhmät:

7-10-vuotiaat:

7.9.-12.10.2017 (6 torstai-iltaa klo 17.00-19.00)

2.11., 9.11., 16.11., 23.11. ja 2.12. (4 torstai-iltaa klo 17.00–19.00 ja 1 lauantai 2.12. klo 10–14)

11–13-vuotiaille taidepaja

26.10., 2.11., 9.11. ja 18.11.2017 (3 torstai-iltaa klo 16.30–19 ja 1 lauantai 10-15)

Lasten ryhmät kokoontuvat Helsingissä Tullinpuomin leikkipuistossa (Mannerheimintie 81). Nuorten taidepajan paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kysy lisätietoja eroryhmistä

Salla Frisk
p. 0503519593